• יו"ר: ד״ר רן שטיינברג
  • מזכיר: ד״ר דן ארבל
  • גזבר: ד"ר דרגן קרברושיץ
  • חברת ועד: ד״ר ענבל סמוק

חדשות

26.12.2017, 10:03
20.11.2017, 07:47
13.07.2017, 10:03