• יו"ר: ד״ר רן שטיינברג
  • מזכיר: ד״ר דן ארבל
  • גזבר: ד"ר דרגן קרברושיץ
  • חברת ועד: ד״ר ענבל סמוק

כתב עת

20.04.2020, 09:45
11.03.2020, 14:16
10.02.2020, 14:54
10.11.2019, 12:19