• יו"ר: פרופ' יחיאל שויד
 • מזכיר: פרופ' איגור סוחוטניק
 • גזבר: ד"ר דרגן קרברושיץ
 • חבר ועד: ד"ר צביקה שטיינר

הודעות

 • עמוד 1 מתוך 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >
 • עמוד 1 מתוך 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >