• יו"ר: ד״ר רן שטיינברג
  • מזכיר: ד״ר דן ארבל
  • גזבר: ד"ר דרגן קרברושיץ
  • חברת ועד: ד״ר ענבל סמוק

החדשות

27.10.2021, 12:14
27.10.2021, 10:47
27.10.2021, 09:32
26.10.2021, 13:27