מחקרים

באיזו שיטה ניתוחית עדיף לטפל במום לב כחלוני מולד?

נמצא כי הנחת תומכן באופן גורף בדוקטוס ארטיוזוס של יילודים עם מום לב כחלוני היא יעילה ובטוחה כמעט בכל מקרה

20 סיגריות ביום ומומים מולדים בלב. אילוסטרציה

ילודים עם מום לב כחלוני תלוי דוקטוס זקוקים להמשך זרימת דם ממערכת ההובלה הריאתית למערכת ההובלה הסיסטמית. בתקופה האחרונה ישנה שינוי ובמקום להניח תומכן על מנת לשמר את הדוקטוס ארטריוזוס פתוח באופן קבוע (Patent Ductus Arteriosus-PDA), במקרים בודדים מתחילים להניח תומכן לכל יילוד עם מום לב כחלוני תלוי דוקטוס.

הגישה שתומכת בהנחת תומכן לכל יילוד עם מום לב כחלוני תלוי דוקטוס הינה שנויה במחלוקת. החוקרים במחקר זה בחנו את התוצאים של גישה זו.

החוקרים השוו בין תוצאים של תינוקות עם מום לב כחלוני תלוי דוקטוס בתקופה 1 (2013-2018; הנחת תומכנים רק לחלק מהילדים) אל מול תקופה 2 (2018-2020; הנחת תומכן לכל יילוד עם מום לב כחלוני תלוי דוקטוס). במחקר השתתפו 88 מטופלים (מעקף Blalock-Taussigי- n=41, תומכן PDAי- n=47) אשר התאימו לתנאי הכללה.

תוצאות המחקר הדגימו כי בתקופה 1, רוב היילודים עברו טיפול עם מעקף Blalock-Tuassingי(62% [41/66]). בתקופה 2, כלל היילודים עברו טיפול עם תומכן PDAי(100% [22/22]). בתקופה 2 נצפו יותר נקבות, אך מלבד זאת לא נצפו הבדלים דמוגרפיים בין התקופות. לא נצפו הבדלים בתמותה, כשלונות טיפוליים, סיבוכים או התערבויות חוזרות בין התקופות. משך האשפוז לאחר ההתערבות הייתה קצרה יותר בתקופה 2 (8 ימים לעומת 22 ימים; p=0.02). כמו כן, נצפו פחות תיקונים ניתוחיים לתומכן PDA (2% לעומת 20%; p=0.02). בתקופה 2, בה הונחו רק תומכני PDA, נצפו תוצאים חיוביים יותר לאחר ההתערבות.

ניתוח נוסף גילה כי אשפוז לאחר הנחת תומכן PDA היה קצר יותר לעומת האשפוז לאחר מעקף Blalock-Taussing (10 לעומת 29 ימים; p<0.001). כמו כן, אלו שעברו התערבות להנחת תומכן PDA התייצגו עם עורקים פולמונריים סימטריים יותר (0.9 לעומת 0.7; p=0.001).

מסקנת החוקרים הייתה כי הנחת תומכן PDA עבור כמעט כל מום לב כחלוני תלוי דוקטוס הינו טיפול בטוח ויעיל, ועלול להוריד תמותה יותר מהנחת תומכן PDA במקרים נבחרים בלבד.

מקור: 

Kanishka Ratnayaka, et al. (2021) “Patent Ductus Arteriosus Stenting for All Ductal-Dependent Cyanotic Infants” Circulation: Cardiovascular Interventions, Marcch 2021. Vol. 14, Issue 3:e009520. doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.120.009520

נושאים קשורים:  מחקרים,  מום לב מולד,  תומכן,  סגירת דוקטוס ארטריוזוס פתוח,  ניתוח מעקפים
תגובות