• יו"ר: ד״ר רן שטיינברג
  • מזכיר: ד״ר דן ארבל
  • גזבר: ד"ר דרגן קרברושיץ
  • חברת ועד: ד״ר ענבל סמוק
פרסומים

להלן פרסומים של חברי האיגוד וכן הצגות בכנסים בעולם החל מתאריך 1.1.2014:

פרסומים של חברי האיגוד בעיתונות:

1.POST-OPERATIVE SURVIVAL IN PRETERM INFANTS WITH PAN-INTESTINAL NECROTISING ENTEROCOLITIS
ALON YULEVICH1,2, YECHIEL SWEED1,2, JEORGE G. MOGILNER3,4, VERED FLEISHER-SHEFFER4,5, MORDECHAI BEN-ELISHA5, ILAN EREZ6,7, TZVI STEINER4,6 AND SHMUEL ARNON7,8*

Journal of International Research in Medical and Pharmaceutical Sciences, ISSN No. : 2395-4477 (Print), 2395-4485 (Online), Vol.: 3, Issue.: 1
Original Research Article

1Department of Pediatric Surgery, Western Galilee Hospital, Nahariya, Israel.
2Faculty of Medicine, Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel.
3Department of Pediatric Surgery, Bnei Zion Medical Center, Haifa, Israel.
4Rappaport Faculty of Medicine, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Israel.
5Department of Neonatology, Western Galilee Hospital, Nahariya, Israel.
6Department of Pediatric Surgery, Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel.
7Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel.
8Department of Neonatology, Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel.

2. Sukhotnik I, Roitburt A, Pollak Y, Dorfman T, Matter I, Mogilner JG, Bejar J, Coran AG. Wnt/β-catenin signaling cascade down-regulation following massive small bowel resection in a rat.  Pediatr Surg Int, 2014; 30:173-180.

3. Sukhotnik I,  Haj B, Shaoul R, Pollak Y, Coran AG, Bitterman A, Matter I. Effect of ozone on intestinal recovery following intestinal ischemia-reperfusion injury in a rat. Pediatr Surg Int., 2014; 30:181-188.

4. Sukhotnik I, Pollak Y, Coran AG, Pilatov J, Bejar J, Mogilner JG, Berkowitz D. Glutamine attenuates the inhibitory effect of methotrexate on TLR signaling during intestinal chemotherapy-induced mucositis in a rat. Nutr Metab (Lond), 2014; 17; 11: 17-24.

5. Sukhotnik I, Starikov A, Coran AG, Pollak Y, Sohotnik R, Shaoul R. Effect of ozone on intestinal epithelial homeostasis in a rat.  Rambam Maimonides Med J, 2015; 6(1): e 0006.

6. Steiner Z, Natan OB, Sukhotnik I, Coran AG, Keren G. Does Staphylococcus aureus nasal carriage require eradication prior to elective ambulatory surgery in children? Pediatr. Surg. Int., 2014; 30: 521-525.

7. Michael Feldman, Zvi Steiner Gabriel Groisman Erez Nadir Neonatal Chest Wall Rhabdomyosarcoma European Journal of Pediatric Surgery Reports Vol. 3 No. 1/2015

8. Inbal Samuk, Zvi Steiner, Elad Feigin, Arthur Baazov, Elena Dlugy & Enrique Freud Anorectal injuries in children: a 20 year experience in two centers Pediatr Surg Int (2015) 31:815-819

9. Zvi Steiner, Genady Buklan, Rodica Stackievicz, Michael Gutermacher, Ilan Erez A role for conservative antibiotic treatment in early appendicitis in children Journal of Pediatric Surgery 50 (2015) 1566–1568

הצגות בכנסים:1. One Step Approach for Laparoscopic Fertility Preservation and Insertion of Port-a-Cath Prior to Start of Chemotherapy/Radiotherapy in Girls Diagnosed with Malignancy.
Dr. Osnat Zmora, The 15th European Congress of Paediatric Surgery of the European Paediatric Surgeons' Association, Ireland, June 2014

2. COMPLICATED ABDOMINAL SEAT BELT INJURIES IN CHILDREN
Yechiel Sweed1, Yuri Grozovsky2, Jonathan Singer-Jordan3, Norman Loberant4, Gabriela Ciceu5, Tatyana Arzumanov6, Liat Apel-Sarid7, Yoav Hoffmann8
Alon Yulevich1,
1Pediatric Surgery, 2Vascular Surgery, 3Invasive Radiology, 4Radiology, 5Pediatric Radiology, 6Pediatric Anesthesiology, 7Pediatric Pathology, 8Pediatric Intensive Care Unit, Galilee Medical Center, Nahariya, Israel
The 15th European Congress of Paediatric Surgery of the European Paediatric Surgeons' Association, Ireland, June 2014

 

פרסומים בספרות העולמית:

Mortality of pediatric surgical conditions in low and middle income countries in Africa, Journal of Pediatric Surgery

Major thrombotic complications with lower limb PICCs in surgical neonates, Journal of Pediatric Surgery

Defective upper gastrointestinal function after repair of combined esophageal and duodenal atresia, Journal of Pediatric Surgery

Use and accuracy of diagnostic imaging in the evaluation of pediatric appendicitis, Journal of Pediatric Surgery

Laparoscopic approach in the management of anorectal malformations, Pediatric Surgery International