• יו"ר: פרופ' יחיאל שויד
  • מזכיר: פרופ' איגור סוחוטניק
  • גזבר: ד"ר דרגן קרברושיץ
  • חבר ועד: ד"ר צביקה שטיינר
חברי וועדות

ועד האיגוד:
יו"ר: ד"ר יחיאל שויד
מזכיר: פרופ' איגור סוחוטניק
גזבר: ד"ר דרגן קרברושיץ
חבר ועד: ד"ר צביקה שטיינר

ועדת סילבוס:
יו"ר: פרופ' נפתלי פרויד
פרופ' יצחק וינוגרד
פרופ' זהבי כהן
פרופ' רפאל יודסין
ד"ר רן שטיינברג

ועדת ביקורת:
יו"ר: פרופ' אברהם מרש
ד"ר אשר פרסמן
ד"ר עדנה קורצברט – ורדיגר