• יו"ר: ד״ר רן שטיינברג
  • מזכיר: ד״ר דן ארבל
  • גזבר: ד"ר דרגן קרברושיץ
  • חברת ועד: ד״ר ענבל סמוק
חברי וועדות

ועד האיגוד:
ד״ר רן שטיינברג - יו״ר
ד״ר דרגן קרבושיץ - גזבר
ד״ר דן ארבל - מזכיר
ד״ר ענבל סמוק - חברת ועד

ועדת סילבוס:
יו"ר: פרופ' נפתלי פרויד
פרופ' יצחק וינוגרד
פרופ' זהבי כהן
פרופ' רפאל יודסין
ד"ר רן שטיינברג

ועדת ביקורת:
יו"ר: פרופ' אברהם מרש
ד"ר אשר פרסמן
ד"ר עדנה קורצברט – ורדיגר