• יו"ר: ד״ר רן שטיינברג
  • מזכיר: ד״ר דן ארבל
  • גזבר: ד"ר דרגן קרברושיץ
  • חברת ועד: ד״ר ענבל סמוק

החדשות

19.05.2020, 11:45
20.04.2020, 09:45
10.04.2020, 10:38
02.04.2020, 14:48
11.03.2020, 14:16