• יו"ר: ד"ר יחיאל שויד
  • מזכיר: פרופ' איגור סוחוטניק
  • גזבר: ד"ר דרגן קרברושיץ
  • חבר ועד: ד"ר צביקה שטיינר

החדשות

26.12.2017, 10:03
20.11.2017, 07:47
20.07.2017, 13:24
13.07.2017, 10:03