• יו"ר: ד"ר יחיאל שויד
  • מזכיר: פרופ' איגור סוחוטניק
  • גזבר: ד"ר דרגן קרברושיץ
  • חבר ועד: ד"ר צביקה שטיינר

החדשות

20.07.2017, 13:24
13.07.2017, 10:03
23.01.2017, 09:58
14.12.2016, 16:00