• יו"ר: ד"ר יחיאל שויד
  • מזכיר: פרופ' איגור סוחוטניק
  • גזבר: ד"ר דרגן קרברושיץ
  • חבר ועד: ד"ר צביקה שטיינר

החדשות

30.03.2017, 20:22
29.03.2017, 14:25
29.03.2017, 09:40
28.03.2017, 13:01