• יו"ר: ד"ר יחיאל שויד
  • מזכיר: פרופ' איגור סוחוטניק
  • גזבר: ד"ר דרגן קרברושיץ
  • חבר ועד: ד"ר צביקה שטיינר

לוח מודעות

  • עמוד 1 מתוך 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >