• יו"ר: ד"ר יחיאל שויד
  • מזכיר: פרופ' איגור סוחוטניק
  • גזבר: ד"ר דרגן קרברושיץ
  • חבר ועד: ד"ר צביקה שטיינר

החדשות

23.01.2017, 09:58
14.12.2016, 16:00
14.11.2016, 08:23
01.11.2016, 09:48
20.09.2016, 08:27
14.08.2016, 10:22